E-mailExport ICS

Generalforsamling i ErhvervsKlubFyn 2017

Arrangementoplysninger

Arrangement:
Generalforsamling i ErhvervsKlubFyn 2017
Dato:
07.02.2017
15:30
Hvor:
Hotel Scandic Odense - Odense,
Kategori:
Afholdte arrangementer

Beskrivelse

Indkaldelse til generalforsamling i ErhvervsKlubFyn

Tirsdag den 07. februar 2017 - kl. 15.30

Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

I henhold til vedtægterne § 4 stk. 2 indkalder vi hermed til ordinær generalforsamling i ErhvervsKlubFyn.

--------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent v/formand P-C. Jørgensen 

  2. Formandens beretning v/ P-C. Jørgensen  

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ kasserer Allan Bülow 

  4. Budget for indeværende kalenderår v/ kasserer Allan Bülow 

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Carsten Rosendal - (modtager genvalg)

John Richter Hansen - (modtager genvalg) 

Udtræder:

P-C. Jørgensen – (vedtægternes 8-års aldersbegrænsning)

Børge Pedersen - (vedtægternes 6-års aldersbegrænsning)

Allan Bülow - (vedtægternes 6-års aldersbegrænsning) 

Valg/kandidater:

Bestyrelsen foreslår Steen Virkelyst som nyvalg til bestyrelsespost.

Bestyrelsen foreslår Rikke Harmuth Schiøtt Hegnby som nyvalg til bestyrelsespost. 

Valg/kandidat - 1 suppleant:

Bestyrelsen foreslår Kurt Larsen som nyvalg til suppleantpost. 

  6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Axel Gram I/S.

  7. Indkomne forslag

                      Skal være formanden i hænde senest den 15. januar, jf. vedtægterne.

  8. Aktivitetsplan for det kommende år v/formand P-C. Jørgensen 

  9. Fastlæggelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. + moms.

10. Eventuelt

………………………………………………………………………

Traditionen tro er der efter generalforsamlingen et gæste-indlæg.

I år er det  Søren Tranberg, der vil fortælle os om kunstig intelligens og robotter.

Det sker under titlen: - ”Når maskiner overgår mennesker”

Søren Tranberg er forfatter til bogen “Robotterne iblandt os”, som udkom på Turbine Forlaget i 2015. Han har arbejdet over 15 år med robotteknologi og kunstig intelligens – bl.a. som erhvervsforsker på Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut og som konsulent for Udenrigsministeriet. Søren Tranberg har skrevet Erhvervs-Ph.D. om brug af robotter i ældrepleje og har holdt en række foredrag om robotteknologi i ind- og udland. I 2009, 2010 og 2011 vandt han desuden en formidlingspris af ErhvervsPhD-foreningen.

IBM har lavet en computer, der kan spille Jeopardy bedre end noget menneske og Google laver en bil, der kan køre uden chauffør. Begge er eksempler på teknologi, der for bare 10 år siden virkede utopiske og udviklingen er kun lige startet. En eksponentielt udvikling i regnekraft kombineret med en kraftigt faldende pris på elektronik, gør at ny æra indenfor kunstig intelligens står for døren.

Op mod 50% af alle jobs, forventes at blive berørt af udviklingen indenfor robotter og kunstig intelligens. Via konkrete eksempler, gennemgår jeg hvor der bruges robotter og kunstig intelligens i dag, og hvor teknologien er på vej hen. Vi ser på, hvordan der på den ene side åbner sig nye muligheder med robotter og kunstig intelligens, mens der på den anden side også er en række problemer og dilemmaer tilknyttet anvendelsen af den type teknologi.

Hør hvad der venter på os i fremtiden indenfor intelligente maskiner…

Der sluttes af med et let traktement - samt networking.

--------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding og afbud

Bindende tilmelding senest tirsdag den 31. januar kl. 12.00.

Ved udeblivelse uden senest afbud søndag den 05. februar kl. 12.00 opkræves et no-show gebyr på 150 kr.

Jeg vil gerne tilmeldes Generalforsamling i ErhvervsKlubFyn 2017.

Udfyld venligst nedenstående med dit firmanavn og dit navn, mobilnummer og e-mail adresse.

Deltager flere personer fra firmaet, tilføj da navnene på disse i felterne "Deltager Navn 2" til "Deltager Navn 5”.

Du har også mulighed for at invitere en gæstevirksomhed med til arrangementet. I så fald anfør gæstevirksomhedens navn og navnet på virksomhedens repræsentant i felterne nederst.
Lukket for tilmelding! Du kan registrere dig på venteliste

Jeg vil gerne skrives på venteliste til Generalforsamling i ErhvervsKlubFyn 2017.

Der skal udfyldes og sendes en tilmelding pr. deltager. Hvis der er flere deltagere skal der sendes flere tilmeldinger.

Sted

Location:
Hotel Scandic Odense - Hjemmeside
Gade:
Hvidkærvej 25
Postnummer:
5250
By:
Odense

Klubbens medlemmer
Her kan du se en liste over Erhvervsklub Fyns medlemmer.

Kommende arrangementer
Hold dig opdateret om klubbens fremtidige arrangementer her.

Bliv medlem
Vil du være medlem af Erhvervsklub Fyn, kan du tilmelde dig her.

Medlemskalender
Se en oversigt over arrangementer arrangeret af vores medlemmer.