Generalforsamling 2022

 Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV   8. februar 2022 
 kl. 14:00 - 15:00

Erhvervsklub Fyn afholder Generalforsamling på Hotel Scandic forud for foreningens Nytårskur.

Grundet Corona-restriktioner, som strækker sig ind i januar 2022, så lægges de to arrangementer på samme dag.

Vi håber meget, at du vil deltage i såvel Generalforsamling som Nytårskur – men husk, at du skal tilmeldes til begge arrangementer. Det er ikke nok at tilmelde sig til Generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen, som forventes at slutte ved ca. 15-tiden, er der kaffe, the og kage fælles med gæsterne til Nytårskuren. Du er velkommen til at netværke og nyde kaffe, the og kage, også selv om du ikke deltager i Nytårskuren.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent v/formand Bjarne Skov Bækkelund
 2. Formandens beretning v/ Bjarne Skov Bækkelund
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ kasserer Torben Christensen
 4. Budget for indeværende kalenderår v/ kasserer Torben Christensen
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2023
  Bestyrelsen foreslår kontingent på 1.800 kr. + moms.
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  Forslag til vedtægtsændringer fremsendes som bilag til denne indkaldelse
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er:
   1. Bjarne Skov Bækkelund, Formand – (modtager genvalg)
   2. Torben Christensen, Kasserer – (modtager genvalg)
   3. Manuel Kehrer – (modtager genvalg)
   4. John Pedersen – (modtager genvalg)
   5. Michael Habæk Mortensen – (modtager genvalg)
  2. Udtræder: 
   1. Stina Løndahl Henriksen
  3. Valg/kandidater:
   1. Følgende personer opstiller som kandidater:
    1. Gitte Glibstrup
    2. Line Gordon Errebo
 8. Valg af revisor
 9. Aktivitetsplan for 2022 v/ formand Bjarne Skov Bækkelund
 10. Eventuelt

Program

•    Kl. 13.45-14.00: Ankomst og registrering – kom i god tid, så vi kan starte til tiden…
•    Kl. 14.00-ca. 15.00: Generalforsamling
•    Ca. kl. 15.00-15.30: Pause med netværk, kaffe, the og kage sammen med deltagerne til Nytårskuren
•    Kl. 15.30 – starter Erhvervsklub Fyns Nytårskur – her skal man være tilmeldt separat for at kunne deltage

Praktiske oplysninger

Tilmelding senest tirsdag den 1. februar 2022, kl. 12.00.
Deltagelse er gratis. 
Man kan kun deltage i generalforsamlingen som stemmeberettiget, hvis man har betalt medlemskontingent for 2022. 
Det er ikke muligt at tage gæster med.

Sidste frist for afbud er søndag den 6. februar, kl. 12.00.
Ved senere afbud og ved udeblivelse opkræves et no-show-gebyr på 150 kr. + moms. Det er ikke muligt at blive fritaget for dette no show gebyr uanset anledning til afbud og fravær.

Bemærk ang. navneskilte: Vi beder venligst om, at man inden besøgets start tager sit navneskilt, så antallet af fremmødte kan registreres. 
Hvis du også skal deltage i Nytårskuren, så kan du bede om at få dit navnesklit til Nytårskuren samtidigt.

Send en mail til info@erhvervsklubfyn.dk, hvis du ikke bliver til kaffe, the og kage efter generalforsamlingen, da vi ellers betaler for dig 😉

Del arrangementet

Se alle arrangementer


Dette arrangement er allerede afholdt og du kan blot læse om, hvad du er gået glip af.