Persondatabehandling

Erhvervsklub Fyn – Privatlivspolitik

Version 1.2, fra d. 9. oktober 2018

 

Dataansvar

Erhvervsklub Fyn (i det følgende EKF) tager beskyttelse af personlige data alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne politik for privatlivsbeskyttelses, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger

EKF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Erhvervsklub Fyn
Co/ Bjarne Skov Bækkelund
Østergaardsvej 99
5683 Haarby
info@erhvervsklubfyn.dk
www.erhvervsklubfyn.dk

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig og din virksomhed for at kunne yde service i form af administration af EKF’s arrangementer, samt for at kunne administrere kontingentbetalinger, tilmelding til arrangementer m.m. De data, vi anvender, omfatter kun almindelige personoplysninger, såsom navn, e-mail og telefonnummer samt navn, adresse, hjemmeside, e-mail adresser, hovednummer, evt. EAN-nummer og cvr.-nummer på den virksomhed, hvor du er ansat.

Herudover vil der til arrangementerne tages stemningsbilleder, som vil kunne blive publiceret på LinkedIn, EKF’s hjemmeside og i diverse trykte medier. På disse billeder vil du, som arrangementsdeltager, kunne optræde.

Disse informationer indsamles og opbevares udelukkende for at kunne levere EKF’s ydelser, herunder yde support, fakturering, registrering af brugere, der kan logge ind, og generel brug af EKF’s intranet for medlemmer.

 

Administration af persondata

Alle personlige informationer, der indsamles, kan ses, når man er logget ind, og personlige informationer kan opdateres efter behov. Medlemsvirksomhedens kontaktperson kan ud over egne persondata også se og opdatere registrerede kollegaers persondata, samt virksomhedens stamdata.

Du kan se og redigere dine personlige informationer under MIN KONTO / PROFIL / Profilside.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
En gang årligt gennemgås personkartoteket for udmeldte personer. Det vil være personer, der ikke længere ønsker af være registreret (tilknyttet en medlemsvirksomhed) eller hvor medlemsvirksomheden ikke længere ønsker at være medlem. Har disse personer været i status ”Ikke aktiv” i mere end 12 måneder, slettes de permanent.
Kontaktpersonen for en medlemsvirksomhed vil dog forblive, så længe virksomheden er medlem og betaler kontingent og i 5 år efter seneste betalte kontingentfaktura.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører udover vores normale leverandører Foreningsadministrator ApS og digitalt bureauet Morningtrain ApS. I forbindelse med arrangementer sender vi en deltagerliste til værtsvirksomheden, vi besøger. Denne liste indeholder kun personnavn og tilhørende virksomhedsnavn. Herudover videregives dine informationer aldrig til tredjepart til andre formål uden dit samtykke.

 

Sikkerhed

Til administration af medlemmer, kontingenter, arrangementer m.m. benytter EKF sig af datasystemet ForeningsAdministrator fra firmaet Foreningsadministrator ApS, der beskytter dine informationer og overvåger systemet for sikkerhedsbrud, sikkerhedstrusler eller misbrug. Herunder holdes systemet løbende opdateret. Både EKF og FA har interne retningslinjer for behandling af dine informationer for at sikre, at de ikke viderebringes til tredjepart uden dit samtykke. EKF har etableret en databehandleraftale med både Foreningsadministrator ApS og Morningtrain ApS.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Der placeres kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på EKF’s website og det bagvedliggende system til håndtering af EKF’s aktiviteter og administration, og som er undtaget for krav om samtykke. EKF’s hjemmeside (www.erhvervsklubfyn.dk) Der benyttes følgende cookies:

  • Tekniske cookies fra ForeningsAdministrator ApS. Disse bruges på hjemmesiden til at holde styr på teknisk information vedrørende dit besøg.
  • Facebook.com: Der bruges cookies fra Facebook Inc. for at give mulighed for deling af siden på Facebook og vise delingsstatus på siden. Disse data kobles ikke med dine øvrige persondata.
  • Google Analytics: Der benyttes cookies fra Google Inc. for at give os informationer om dit besøg, som bruges til statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til dine øvrige persondata.
  • ForeningsAdministrator-systemet (portal.foreningsadministrator.dk)

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan også efter login se og redigere dine egne persondata. Er du Kontaktperson for medlemsvirksomheden kan du tillige se og redigere medlemsvirksomhedens stamdata.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du vil i de fleste tilfælde selv efter log-in kunne rette i dine personlige data.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. NB! Hvis du ikke ønsker at have dine data registreret hos Erhvervsklub Fyn, har det som konsekvens, at du ikke kan være tilknyttet en medlemsvirksomhed og dermed heller ikke deltage i vores arrangementer.

 

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser, vi stiller, og det samtykke, der er givet, er du velkommen til at kontakte os med en indsigelse mod behandlingen. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

 

Download privatlivspolitikken