Digital generalforsamling 2021

 ,    22. april 2021 
 kl. 15:30

Erhvervsklub Fyn afholder 2021´s Generalforsamling digitalt på platformen Teams, da vi i bestyrelsen ikke ønsker at udskyde yderligere. En digital generalforsamling er principielt et “brud” på vedtægterne, men bestyrelsen påberåber sig Force Majeure i forhold til at afvikle virtuelt.

Efter generalforsamlingen byder vi på det spændende og højaktuelle digitale foredrag "FRA DIGITALT POTENTIALE TIL DIGITAL VINDER". Man skal tilmelde sig foredraget separat. Find arrangementet på arrangementslisten, læs mere og tilmeld dig der.

Vi afholder en Sommerkur med uddeling af Erhvervsklub Fyn Prisen 2021 den 14.6., hvilket du også kan læse mere om på hjemmesiden.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Budget for indeværende kalenderår.
 5. Kontingent for næste kalenderår.
 6. Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Jesper Bernhard er på valg og modtager genvalg
  2. Mark Edal er på valg og modtager genvalg
  3. Carsten Rosendal og modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsen foreslår nyvalg til følgende:
  1. Gitte Stuhr Petersen (kunderådgiver erhverv og privat, Sparekassen Kronjylland)
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Aktivitetsplan for det kommende år v/ Stina Løndahl Henriksen
 10. Eventuelt

Program

Vi forventer ikke, at Generalforsamlingen tager mere end 50-60 minutter at gennemføre, men det afhænger jo helt af spørgelysten. 
Aktivitetsplanen for resten af året gennemgås inden foredraget "FRA DIGITALT POTENTIALE TIL DIGITAL VINDER", så der vil kun være en kort gennemgang på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Praktiske oplysninger

Tilmelding og afbudsfrist senest tirsdag den 20. april kl. 12.00.
Man kan kun deltage i generalforsamlingen, hvis man er stemmeberettiget og har betalt medlemskontingent for 2021. 

Bestyrelsen vælger at frigøre sig fra vedtægternes frist for indkomne forslag og holder åbent for forslag til og med søndag den 11. april 2021.

Del arrangementet

Se alle arrangementer


Dette arrangement er allerede afholdt og du kan blot læse om, hvad du er gået glip af.