Erhvervsklub Fyn Generalforsamling

 Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV   6. februar 2024 
 kl. 14:00 - 15:00

Erhvervsklub Fyn afholder Generalforsamling på Hotel Scandic forud for foreningens Nytårskur. 

Vi håber meget, at du vil deltage i såvel Generalforsamling som Nytårskur – men husk, at du skal tilmeldes til begge arrangementer. Det er ikke nok at tilmelde sig til Generalforsamlingen. 

Efter Generalforsamlingen, som forventes at slutte ved ca. 15-tiden, er der kaffe, the og kage fælles med gæsterne til Nytårskuren. Du er velkommen til at netværke, nyde kaffe, the og kage, også selv om du ikke deltager i Nytårskuren. 

Foreløbig dagsorden 

 1. Valg af dirigent v/ formand Bjarne Skov Bækkelund 

 1. Formandens beretning v/ Bjarne Skov Bækkelund 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ kasserer Torben Christensen 

 1. Budget for indeværende kalenderår v/ kasserer Torben Christensen 

 1. Fastlæggelse af kontingent for 2025
  Bestyrelsen foreslår kontingent på 1.800 kr. + moms. 

 1. Indkomne forslag: 
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  På valg er: 
  John Pedersen – ønsker genvalg 
  Manuen Kehrer – ønsker genvalg
  Torben Christensen – ønsker genvalg
  Michael Habæk Mortensen – ønsker genvalg
  Bjarne Skov Bækkelund – ønsker genvalg

  Valg/kandidater: 
  Følgende person(er) opstiller som kandidat(er): 
   

 2. Valg af revisor 

 1. Aktivitetsplan for 2024 v/ formand Bjarne Skov Bækkelund 

 1. Eventuelt 

Program

 • Kl. 13.45 – 14.00: Ankomst og registrering – kom i god tid, så vi kan starte til tiden…
 • Kl. 14.00 – ca.15.00: Generalforsamling
 • Ca. kl. 15.00 – 15.30: Pause med netværk, kaffe, the og kage sammen med deltagerne til Nytårskuren
 • Kl. 15.30 – starter Erhvervsklub Fyns Nytårskur – her skal man være tilmeldt separat for at kunne deltage

Praktiske oplysninger

Der åbnes for tilmelding i starten af 2024.
Tilmelding senest onsdag den 31. januar 2024, kl. 12.00. 
Deltagelse er gratis. 
Man kan kun deltage i generalforsamlingen som stemmeberettiget, hvis man har betalt medlemskontingent for 2023. 
Det er ikke muligt at tage gæster med. 

Sidste frist for afbud er onsdag den 31. januar 2024, kl. 12.00. 
Ved senere afbud og ved udeblivelse opkræves et no-show-gebyr på 150 kr. + moms. Det er ikke muligt at blive fritaget for dette no show gebyr uanset anledning til afbud og fravær. 

Bemærk ang. navneskilte: Vi beder venligst om, at man inden besøgets start tager sit navneskilt, så antallet af fremmødte kan registreres. 
Hvis du også skal deltage i Nytårskuren, så kan du bede om at få dit navneskilt til Nytårskuren samtidigt. 

Send en mail til info@erhvervsklubfyn.dk, hvis du ikke bliver til kaffe, the og kage efter generalforsamlingen, da vi ellers betaler for dig.

Del arrangementet

Se alle arrangementer


Dette arrangement er allerede afholdt og du kan blot læse om, hvad du er gået glip af.