Erhvervsklub Fyns Generalforsamling 2019

 Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV   5. februar 2019 
 kl. 15:30 - 19:00

Erhvervsklub Fyn afholder Generalforsamling på Hotel Scandic med følgende foreløbige dagsorden:

 1. Valg af dirigent v/formand Carsten Rosendal
 2. Formandens beretning v/formand Carsten Rosendal 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/kasserer John Pedersen
 4. Budget for indeværende kalenderår v/kasserer John Pedersen
 5. Fastlæggelse af kontingent for 2020
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.600 kr. + moms.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  • På valg er: Finn Vestergaard (genopstiller ikke), Carsten Rosendal (modtager genvalg)
  • Valg/kandidater: Bestyrelsen foreslår Jesper Bernhardt, SIMAC. Bestyrelsen har pt. ingen forslag til kandidat til posten som kasserer
 7. Valg af revisor
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Axel Gram I/S.
 8. Indkomne forslag (frist 15. januar 2019)
 9. Aktivitetsplan for det kommende år v/Carsten Rosendal
 10. Eventuelt

Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen vil der være et indlæg "High Performance – En ledelsesmæssig sovepude" ved Michael Andersen. Se en lille teaser her.

Michael Andersen er tidligere Koncerndirektør HR i fynske Bunker Holding A/S. Han er manden bag ledelsesfilosofien "Compassionsfokuseret Ledelse" og forfatter til bogen med samme navn.

Michael Andersen vil i sit foredrag gøre op med uhensigtsmæssige ledelsesteorier. Ledelsen ønsker high performance værktøjer og målinger, så de kan sikre high performance. Men det er en ledelsesmæssig sovepude og et selvbedrag. I virkeligheden sikrer de blot et højt bundniveau, og mister den reelt mulige performance. Udfordringerne med den traditionelle tanke om High Performance er meget større, end vi går og tror, og følgevirkningerne kan være katastrofale. Tænk på OW Bunker, KODAK og Nordisk Fjer.

Med afsæt i hjerneforskningen og den kliniske psykologi giver Michael Andersen den traditionelle high performance en bredside med på vejen og lader tanken om spændende alternativer blomstre.

Vi afslutter med et lækkert traktement.

Program

•    Kl. 15.15-15.30: Ankomst, registrering og tid til en snak over en kop kaffe og et stykke kage
•    Kl. 15.30-15.35: Velkomst ved Erhvervsklub Fyn
•    Ca. kl. 15.35-16.30: Generalforsamling
•    Ca. kl. 16.30-16.45: Kort pause
•    Ca. kl. 16.45-18.00: Foredrag "High Performance – En ledelsesmæssig sovepude" ved Michael Andersen
•    Ca. kl. 18.00: Buffet med networking

Praktiske oplysninger

Tilmelding senest tirsdag den 29. januar kl. 12.00.
Deltagelse er gratis. Man kan kun deltage i generalforsamlingen som stemmeberettiget, hvis man har betalt medlemskontingent for 2019. 

Sidste frist for afbud er søndag den 3. februar, kl. 12.00.
Ved senere afbud og ved udeblivelse opkræves et no-show-gebyr på 150 kr. + moms. Det er ikke muligt at blive fritaget for dette no show gebyr uanset anledning til afbud og fravær.

Bemærk ang. navneskilte: Vi beder venligst om, at man inden besøgets start tager sit navneskilt, så antallet af fremmødte kan registreres. 

Husk, at Erhvervsklub Fyn står med mad, så send en mail til info@erhvervsklubfyn.dk, hvis du ikke bliver og spiser med.

Del arrangementet

Se alle arrangementer


Dette arrangement er allerede afholdt og du kan blot læse om, hvad du er gået glip af.